Privacyverklaring Model Racing Culemborg te Vianen

De Model Racing Culemborg, gebruik makend van sportcentrum Helsdingen Westelijke Parallelweg 1, 3144NH Vianen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11050288 verklaart het volgende: zie de punten 1 t/m 8 hieronder nader omschreven.
Indien u meent dat wij uw privacy ondanks bovenstaande toelichting hebben geschonden, dan kunt u een klacht indienen via onze website of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27-8-2018.

Persoonsgegevens
De bestuursleden hebben als enige toegang tot de persoonsgegevens van de leden, donateurs, sponsors etc. De gegevens worden digitaal opgeslagen op de computers van de bestuursleden en worden niet gedeeld met andere leden of externen.
Alleen de NAW gegevens, telefoon en email adressen worden bewaard. Indien iets per post moet worden verstuurd wordt om het adres gevraagd.
Gegevens van oud-leden zijn niet beschikbaar. Zodra iemand niet meer betaald worden de persoonsgegevens gelijk gewist.
Bijzondere persoonsgegevens worden niet gevraagd of verwerkt, tenzij een persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of om heeft gevraagd.

Hoe gaan wij met datalekken om
Wat is een datalek? We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Bij wie wordt het datalek gemeld? De bestuursleden informeren elkaar binnen 72 uur indien hier sprake van is. De voorzitter checkt wat er gelekt is, ook als dit geen persoonsgegevens betreft en welke personen dit betreft.
De voorzitter dient hiervoor actie te ondernemen.
Indien er persoonsgegevens zijn gelekt moet de voorzitter dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl )
Hoe communiceren we: De voorzitter zal het volgende bericht delen met de betrokken personen bij een datalek, indien alle gegevens gelekt zijn, zal het bericht tevens op de website worden geplaatst:

d.d. xx-xx-20xx

Beste heer of mevrouw,
helaas moeten wij u mededelen dat wij een datalek hebben geconstateerd in onze leden en donateurs administratie. Mogelijk zijn ook uw persoonsgegevens hierbij in de handen van externe personen of bedrijven gekomen. Wij zullen dit datalek dichten door de beveiliging hiervan te herstellen binnen 5 werkdagen na versturen van dit bericht.

Hoe gaan we met inzagerecht om (en recht om vergeten te worden)
Binnen 1 kalendermaand na het verzoek van personen om zijn of haar persoonsgegevens in te zien zullen wij deze gegevens ter inzage aanbieden. Dit doen wij door in het bestand alleen de persoonsgegevens van desbetreffende persoon te laten zien (filter toepassen).

Indien een persoon zich beroept op het recht vergeten te worden zullen wij binnen 1 kalender maand de gegevens wissen.

Hoe zorgen wij voor dataportibiliteit?
Wij zorgen dat de persoonsgegevens gestructureerd, in veelgebruikt en machineleesbaar formaat (o.a. wordt, excel, pdf) kan worden verstrekt aan andere organisaties indien een persoon hierom vraagt (bijvoorbeeld indien het lid overstapt naar een andere vereniging).

Wanneer moeten gegevens verwijderd worden?
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen wij de persoonsgegevens z.s.m., maar uiterlijk binnen twee jaar na het einde van het lidmaatschap verwijderen.

Wat melden we op de website, Facebook en hoe gaan we om met foto’s en cookies?
Wij maken regelmatig beeldopnames (foto’s en filmpjes) van onze clubactiviteiten. Die worden onder meer geplaatst op de website, de Facebookpagina en eventueel YouTube kanaal. Op die beeldopnames kunnen zowel leden van de vereniging als derden te zien zijn. Leden, die in clubkleding deelnemen aan tentoonstellingen en andere clubevenementen, geven door het dragen van die kleding impliciet toestemming voor publicatie van hun beeldopnamen.  Voor derden geldt dat, indien u niet wenst dat uw afbeelding in de opnamen die wij hebben gepubliceerd te zien is, kunt u dat bij onze vereniging schriftelijk melden. Wij zullen die afbeelding dan van internet en uit ons fotoarchief verwijderen. Dat kunnen we uiteraard niet voor opnamen die door derden zijn gemaakt of gedeeld. U zult daarvoor met degene die de opnamen gemaakt en/of op internet geplaatst heeft contact moeten opnemen.

Een deel van de belangstellenden in onze vereniging volgt ons via Facebook. Wij delen uw gegevens niet met Facebook. Wij krijgen wel informatie van Facebook. Met name hoeveel mensen onze pagina lezen en onze video’s op Facebook bekijken. Meer willen we ook niet weten.
Onze modelbouw racing club plaatst zelf geen cookies op uw telefoon, tablet of computer. De privacy van de gebruiker is hiermee optimaal beschermd.

Hoe gaan we om met de deelnemersgegevens van Myrcm?
Myrcm heeft zijn eigen privacybeleid. Deze respecteren wij tot op heden. De deelnemers die inschrijven weten ook dat de gegevens die zij invullen kunnen worden gedeeld en geven hiervoor akkoord.

Meldpunt privacy tijdens wedstrijden
Op de wedstrijddagen zullen we beeldmateriaal maken, uitslagen en wedstrijdverslagen en kunnen deze worden verspreid op internet (onze website en Facebook). Als iemand hier bezwaar tegen heeft kan hij of zij dit kenbaar maken via de website of een bestuurslid hierop aanspreken.