Huishoudelijk reglement

Zowel voor leden als gastrijders is het van belang dat er huishoudelijke regels zijn. Gezamenlijk kunnen wij er op toezien dat een ieder zich aan deze regels houdt. Van het huishoudelijk reglement zal zowel een gedrukt exemplaar in de zaal aanwezig zijn en ook online op de website www.mrcracing.nl is dit reglement geheel in te zien. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

1     Algemeen

1.1  Alle leden en gastrijders dienen de huisregels/reglementen te kennen en na te leven.

1.2  De club is er voornamelijk op gericht om gezamenlijk plezier te hebben van onze hobby, laten we dit niet vergeten.

1.3  Ieder lid dat aanwezig is en rijdt, dient te helpen met zowel op- als afbouwen van de baan. Hulp van gastrijders is uiteraard welkom, weet je niet hoe je kan helpen vraag het dan even aan een van onze leden.

1.4  De tot beschikking gestelde materialen, stoelen, tafels, vloer en zaal dienen schoon en onbeschadigd achter gelaten te worden. Stoelen en tafels zijn “beperkt” aanwezig (bij een grote hoeveelheid deelnemers kan het meenemen van een eigen stoel/tafel nodig zijn). Graag een klapstoel, geen grote tuinstoelen deze zorgen voor veel ruimte inname in de pits. Op de tafels is het verplicht een handdoek/pit-towel te gebruiken, dit ivm het zo schoon mogelijk houden van alle materialen.

1.5  Het consumeren van meegenomen etenswaren en dranken is alleen toegestaan als de zaalvloer volledig is afgedekt met tapijt. Het consumeren van alcohol houdende dranken is niet toegestaan.

1.6  De zijdeur/toegangsdeur van de zaal graag zoveel mogelijk gesloten houden, wanneer deze continu open en dicht gaat zal de verwarming van de zaal ook continu aan/uit gaan. De beheerder van de sporthal kan dit monitoren en heeft ons daar al enkele keren op aangesproken, graag hier rekening mee houden.

1.7  Het in de zaal zetten van spullen kan alleen wanneer het eerste gedeelte alvast is voorzien van tapijt. Niet met je spullen en vuilen schoenen over de onafgedekte vloer van de sporthal lopen.

1.8  Elk lid/gastrijder is verplicht het niet naleven van het H.H. reglement door een ander lid/gastrijder direct aan het betreffende lid/gastrijder te melden. Bij voortduring of negeren moet dit voorval direct of wel z.s.m. aan het bestuur worden gemeld.

1.9  Bij het niet naleven van het H.H. reglement door een lid/gastrijder zal het betreffende lid de toegang tot het circuit (de zaal) worden ontzegd.

1.10 Bij herhaling van overtredingen van het H.H. reglement zal het bestuur overgaan tot royeren van het betreffende lid.

1.11 Het betreffende lid kan binnen één maand tegen deze beslissing in beroep gaan bij het bestuur.

1.12 Bij het royeren van een lid wordt de contributie niet terug betaald.

2     Rijden

2.1  Het rijden met de modelauto’s is alleen toegestaan op het circuit in de sporthal. Niet in de pits of andere delen van de sporthal.

2.2  Het is toegestaan gripverhogende middelen te gebruiken mits deze reukloos zijn. De auto moet vervolgens wel met droge banden op de baan gezet worden.

2.3  Men mag niet zonder kap/body op de baan rijden. Een ongespoten kap wordt ook afgeraden aangezien deze erg slecht zichtbaar is op het circuit.

2.4  Als je auto tijdens het rijden is gecrasht of je hebt technische problemen en je staat voor de andere rijders op een gevaarlijk plaats (bijvoorbeeld midden op het rechte stuk), maak dat dan duidelijk kenbaar aan je mederijders. Zij kunnen dan op tijd gas terug nemen om aanrijdingen te voorkomen.

2.5  Er mag alleen vanaf de rijdersstelling gereden worden. Is er geen plaats wacht netjes even op een vrije plek op de stelling. Niet naast de stelling gaan staan/beginnen met rijden. Hier heb je niet voldoende overzicht om je auto netjes over het circuit te sturen.

2.6  Betreden van de rijdersstelling geschiedt alleen door de rijders en niet door het publiek.

2.7  Het is niet toegestaan wanneer er meerdere rijders aan het rijden zijn, om met een ingeschakelde zender over het circuit te lopen of om van daaruit de modelauto te besturen.

2.8  Het laden van Lipo accu’s dient altijd in een zogenaamde  “Lipo safety bag” en volgens de specificaties van de leverancier te gebeuren.

3     Lidmaatschap

3.1  Lid van de vereniging is men pas als de contributie voor het betreffende kalenderjaar is voldaan.

3.2  Leden die bij aanvang van het seizoen hun contributie nog niet hebben voldaan, mogen geen gebruik maken van het circuit en kunnen niet aan wedstrijden deelnemen.

3.3  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email en tenminste 4 weken voor het verstrijken van het kalenderjaar te geschieden.

3.4  Als lid van de vereniging wordt het op prijs gesteld dat je tijdens de algemene vergadering aanwezig bent. Kun je helaas niet komen laat het dan tijdig even weten.

4     Gastrijders

4.1  Elk lid mag een introducé één keer op het circuit (kosteloos) laten rijden onder zijn verantwoording. Een introducé mag maar één keer geïntroduceerd worden.

4.2 Indien een gastrijder wil rijden moet deze zich bij een bestuurslid melden. Kosten voor het gastrijden, 16 jaar en ouder: 7,50 euro      jonger dan 16 jaar: 5,- euro

5   Aansprakelijkheid

5.1 Rijden en verblijf op en nabij de baan is altijd op eigen risico.

5.2 De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en aan derden.

5.3 Schade veroorzaakt tijdens het racen door een andere racer kan niet op deze worden verhaald.

5.4 Schade aangebracht of ontdekking van vernieling aan het terrein, gebouwen enz. dient men direct aan het bestuur te melden.

5.5 Laden van accu’s / lipo’s
Het laden en ontladen van de accu’s / lipo’s mag tijdens onze trainingen en wedstrijden met maximaal;
Max. 15Amp laden en Max. 20Amp ontladen