Puntentelling.
Tijdens iedere wedstrijd voor de MRC-Cup worden er 3 finales gereden. Van deze 3 finales tellen de twee beste resultaten mee voor de dagklassering. Binnen iedere finale-serie krijgt de winnaar van de Finale dus 1 punt, de nummer twee 2 punten etc. Deze twee finale-resultaten geven samen een dagresultaat. De dagwinnaar in de betreffende klasse krijgt 32 punten die meetellen voor het kampioenschap. Nummer twee krijgt 31 punten, nummer 3 krijgt 30 punten etc…

Is een rijder voor een finale gediskwalificeerd (b.v. te lichte auto), dan wordt deze laatste in deze finale geklassificeerd (niet de serie). Een rijder die voor de gehele wedstrijd gediskwalificeerd is, ontvangt voor beide finale-series 10 punten meer dan de laagst geplaatste, die niet als schrapresultaat mogen worden beschouwd (deze punten tellen dus mee in het eindresultaat).

Na de laatste wedstrijd van de MRC-Cup worden de beste 3 resultaten bij elkaar opgeteld en wordt de eindstand bepaald. Bij een gelijke stand na schrapresultaat (2 stuks) geeft de stand zonder schrap de doorslag.

Mocht er dan nog een gelijke stand zijn, dan wordt gekeken wie de meeste hoogste finale plaatsen behaald heeft.

Wedstrijdverloop
De duur van alle heats en finales is 7 minuten (mits dit past in het tijdschema, anders wordt er uitgeweken naar 6 min.), plus maximaal 30 seconden om de laatste ronde af te maken.

Voor aanvang van de wedstrijd, maakt de wedstrijdleiding een tijdschema.  Dit tijdschema dient samen met de heat-indeling, op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen te worden.

Auto’s die niet uiterlijk tien seconden voor de start aan de startstreep staan, starten nadat de overige rijders zijn gestart vanaf een door de wedstrijdleiding van te voren aangewezen plaats.

Om zich te kwalificeren voor de finale dient een rijder minimaal 1 volledige ronde gereden te hebben. D.w.z. dat rijders zonder kwalificatie-resultaat niet mee kunnen doen aan de finale.

Aan de hand van de resultaten van de  kwalificatie heats (hoogste aantal ronden in de kortste tijd) wordt de finale indeling gemaakt. Bij gelijke tijden volgt indeling op grond van de beste tijd uit de andere heat. De eerste 8 rijders worden in de A-finale geplaatst, de volgende 8 in de B-finale enz. Een finale wordt verreden als er 3 of meer rijders voor die finale geplaatst zijn. Bij aanmelding van bijvoorbeeld 9 of 10 rijders in een bepaalde klasse wordt er in overleg met de rijders gekeken of alle auto’s in 1 heat kunnen rijden zodat niet 2 rijders in de B-finale samen starten. Hebben we 11 rijders dan worden het er “gewoon” 8 in de A-finale en 3 in de B-finale.

De rijder op Pole Position heeft de keuze van startplaats (links of rechts op de grid). Voor de overige finales in die klasse geldt dezelfdeindeling.

De winnaar van een wedstrijd voor de MRC-Cup wedstrijddag, is degene met het minst aantal gesommeerde punten over de twee finale-series, etc. Bij gelijke standen, geeft de stand zonder schrap de doorslag en mocht de stand dan nog gelijk zijn, dan geeft de kwalificatieplaats de doorslag.

Baaninzetten
De deelnemers zijn verplicht om in de heat nadat ze gereden hebben baan in te zetten (de rijders van de laatste heat zetten baan in bij de eerste heat). Eventueel kan, in overleg met de wedstrijdleiding, door de rijder gezorgd worden voor een ervaren vervanger. Niet baaninzetten tijdens de kwalificatie series wordt bestraft met een ronde aftrek van het beste resultaat. Niet baaninzetten tijdens de finales wordt bestraft met een ronde aftrek van het finale resultaat. Ook niet opletten tijdens het baaninzetten wordt na een eerste waarschuwing bestraft met een ronde aftrek van het beste resultaat.

Uitstel
Wanneer een rijder vóór de start problemen heeft, kan hij voor een finale uitstel aanvragen. Dit uitstel kan tot 30 seconden voor de start aangevraagd worden en gaat in op het originele startmoment van het tijdschema. Het uitstel is altijd 5 minuten en kan maar 1 keer per finale aangevraagd worden.

De aanvrager van het uitstel dient te starten achter de laatste startplaats, zijn orginele startplaats wordt niet opgevuld.

Technische controle
Auto’s worden na de heat/finale ter controle aangeboden.

De auto’s dienen te voldoen aan het technisch reglement.

De auto’s worden minimaal gecontroleerd op gewicht/rijhoogte/breedte en de gebruikte motor en banden

De auto’s kunnen na het baaninzetten, of in geval van een pauze na maximaal 10 minuten, opgehaald worden.

Laden van accu’s / lipo’s
Het laden en ontladen van de accu’s / lipo’s mag tijdens onze trainingen en wedstrijden met maximaal;
Max. 15Amp laden en Max. 20Amp ontladen

Wedstrijdjury
Tijdens wedstrijden kan een wedstrijdjury aangesteld worden. Deze bestaat uit de wedstrijdleider en twee ervaren deelnemers (dus uit drie personen). Bij een conflict omtrent een deelnemer mag deze geen deel uitmaken van de wedstrijdjury. In een dergelijk voorkomend geval wordt de taak van dit jurylid overgedragen aan een andere deelnemer.

Achteruitrijden:
Tijdens de wedstrijd mag de achteruitrij-functie niet gebruikt worden. Sta je vast, wacht dan tot de baaninzetter je helpt.

Strafmaatregelen
Naast de reeds genoemde strafmaatregelen kunnen bij wedstrijden voor de MRC-Cup nog de volgende sancties worden gehanteerd:

Onnodig contact bij inhalen:  Indien bij een gevecht om positie teveel contact wordt gebruikt om te kunnen inhalen dient de veroorzaker te stoppen en wachten tot het “slachtoffer” weer verder kan rijden en achter hem aan sluiten. Bad driving, bv. het onnodig hinderen van rijders; stop&go penalty van 3 seconden.

Jumpstart (auto meer dan 1 meter verreden): 1 ronde aftrek van het beste resultaat; minder dan 1 meter verreden: stop&go penalty van 3 seconden.

Onsportief gedrag bv. het opzettelijk van de baan drukken van andere rijders; 1 ronde aftrek van het beste resultaat c.q. van het finale resultaat.

Afsnijden (corner cutting); 1 ronde aftrek van het resultaat van de heat/finale waarin de overtreding wordt geconstateerd.

Onbehoorlijk gedrag,bv. schelden, handgemeen en negeren van aanwijzingen van de organisator; na waarschuwing: diskwalificatie voor de gehele wedstrijd