Informatief:
Leden mogen het hele jaar gebruik maken van de baan en deelnemen aan clubwedstrijden.
Kijk op de agenda voor het volledige overzicht van trainings- en wedstrijddagen.

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en loopt gelijk aan het verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is NIET mogelijk tussentijds aanmelden wel.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (E-mail) en moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de secretaris of Ledenadministratie binnen zijn. Alleen dan wordt het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar als beëindigd beschouwd.

Gastrijders zijn (tegen betaling) van harte welkom bij MRC. Deze dienen zich (net als de leden) aan het huishoudelijk reglement te houden.

Kosten:
Contributie voor leden bedraagt € 100,- per jaar
Contributie voor leden tot en met 16 jaar bedraagt € 50,- per jaar.
Gastrijden voor volwassenen: € 7,50 per keer
Gastrijden voor rijders tot en met 16 jaar € 5,- per keer

Lid worden? Lijkt ons gezellig, schrijf je nu in!
Graag onderstaand inschrijfformulier invullen en verzenden naar MRC.
Je ontvangt van MRC dan nog een bevestiging van inschrijving en het te betalen bedrag voor het lidmaatschap van dat jaar of het gedeelte daarvan. Dit bedrag daarna graag overmaken op:
IBAN: NL77 INGB 0005 3721 43
t.n.v. MRC-Racing
met vermelding “Contributie Voornaam Achternaam Jaartal”.

Naam (Voornaam en Achternaam verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

ManVrouw

Adres (verplicht)

Postcode en Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Opmerkingen