Het Bestuur:

Voorzitter Peter Vennius
Penningmeester Leo van der Drift
Secretaris Michel Peterse